Mainoskielto

Seuraamme jatkuvasti mainoskieltojen määrän vaihtelua osana alueellista talousmäärälaskentaa. Tieto on tärkeää, jotta mainostaja osaa tilata jakelutuotteiden painosmäärän oikein.

Mainoskielto on keskimääräistä yleisempi talouksissa joiden kulutuksen tarve on elämäntilanteesta johtuen pienempi. Tyypillisesti tällaisissa talouksissa asuu yksinasuvia, senioreita tai paljon matkustavia.

SSM Suomen Suoramainonta noudattaa Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) suositusta. Emme jaa osoitteetonta jakelua kotitalouksiin, joissa on mainoskielto. Viranomaistiedotteet ovat tästä poikkeus. Mainoskielloksi määritellään selkeästi esillä oleva "ei mainoksia - kiitos" ilmoitus  postiluukulla tai laatikolla.

Mainoskieltojen kehitys maltillista

Mainoskieltojen kehitys on ollut hyvin maltillista. Kansallisen mediatutkimuksen trenditiedon mukaan valtakunnallinen mainoskieltoprosentti on vuosina 2013 – 2010 vaihdellut 10 – 12 % välillä.

Mainoskielto kotitalouksissa valtakunnallisesti vuosina 2013, 2012 ja 2010

KUVA 1

Lähde: KMT Lukija 2013, 2012, 2010

Huomio muutos kysymystavassa: Vuonna 2013 ja 2012 "Ovessa/postilaatikossa mainoskielto", vuonna 2010 "Postilaatikossani/-luukussani on Ei mainoksia -merkintä. 

Mainoskielto Kansallisen mediatutkimus - elämänvaiheen mukaan 2013

Lähde: KMT Lukija 2013

Tyypillinen mainoskiellon asettaja on nuori alle 30-vuotias sinkku mies, joka asuu kaupungin keskustassa. Mainoskielto poistuu usein parisuhdetta perustettaessa.

Mainoskielloissa kausivaihteluita

Tyypillisesti mainoskiellot yleistyvät kesäkaudella lomien ja mökkikauden aikana. Kesälomakaudella mainosvolyymi laskee. Loppu vuotta kohden mentäessä mainosvolyymi kasvaa ja mainoskieltojen määrä vähenee joululahjaostoskauden lähestyessä.